Контакт телефон 034 335 960
Танаска Рајића бр.16Крагујевац

Почетна

ПЗП “Крагујевац“ из Крагујевца основано је 1962. године као друштвено предузеће.
Прво је “Техничка секција“ за путеве из Крагујевца која је решењем Извршног већа републике Србије заједно са секцијом у Крушевцу прерасла у Предузеће за путеве“”Крагујевац”, у Крагујевцу, да би 1.1.1962. године уследила интеграција са Грађевинским предузећем ”Крагујевац” и тај дан се сматра даном оснивања нашег предузећа.
Предузеће је у почетку пословало са скромном механизацијом и опремом али са кадровима који су иако скромно образовани и обучени својим еланом и пожртвовањем доприносили брзом развоју и напретку.

Промене у технологији, искуство и знање довели су до тога да је Предузеће већ седамдесетих година било модерно, за тадашње услове. Од тада Предузеће ради све послове на путевима и појављује се и на најкомпликованијим пословима, које успешно извршава.
У периоду од 48 година Предузеће је израсло у модерну, јаку, добро конституисану организацију која поседује најсавременију механизацију, каменоломе и има све услове за обављање и најсложенијих градитељских подухвата.
Многобројне саобраћајнице и објекти су право сведочанство да је Предузеће за путеве израсло у велику организацију којој се могу поверити и најсложенији радови у области нискоградње.