• pzpkragujevac@sbb.rs
  • Крагујевац , Танаска Рајића бр. 16

Делатност

Основне делатности којим се предузеће бави су:

  • Изградња, реконструкција и одржавање аутопутева, магистралних, регионалних и локалних путева, градских саобраћајница, аеродромских писта, тунела, спортских терена и осталих објеката нискоградње, а у оквиру тога и:       
  • Ископ, утовар и транспорт       
  • Производња и уграђивање дробљених кречњачких агрегата
  • Производња и уграђивање асфалтних мешавина
  • Производња и  уградња бетона.
  • Инжењеринг услуге и пројектовање

Login

Lost your password?