loading
Делатност

Основне делатности којим се предузеће бави су:

  • Изградња, реконструкција и одржавање аутопутева, магистралних, регионалних и локалних путева, градских саобраћајница, аеродромских писта, тунела, спортских терена и осталих објеката нискоградње, а у оквиру тога и:
  • Ископ, утовар и транспорт.
  • Производња и уграђивање дробљених кречњачких агрегата.
  • Производња и уграђивање асфалтних мешавина.
  • Производња и уградња бетонa.

Login

Lost your password?