loading
Новости

Предузеће за путеве Крагујевац  д.о.о. је почетком маја месеца,успешно усвојило ПОЛИТИКУ ИМС

за увођење стандарда

 СРПС ISO  9001:2008 ,СРПС ISO 14001:2005 , СРПС OHSAS 18001:2008

PZP KG

Login

Lost your password?