loading
Организација

Полазећи од обима, врсте и природе послова, а у циљу њиховог ефикасног, рационалног, благовременог, стручног и квалитетног обављања Предузеће је организовано на функционалном и територијалном принципу.
По територијалном принципу Предузеће је организовано са седиштем у Крагујевцу у улици Танаска Рајића 16, где се налази управна зграда са службама. Погони РЈ Механизације и ремонта су смештени у Илићеву, постројења за производњу асфалта су постављена на локацијама у Илићеву и Роготу, а дробилична постројења на површинским коповима ”Самар” у селу Корман и ”Вучјак” у селу Влакча . Предузеће има објекте и средства одржавања у Свилајнцу, Деспотовцу и Ћуприји.

 

По функционалном принципу Предузеће је организовано у 4 радне јединице и 3 сектора и то:

Радне јединице:

 • ”Одржавање”  континуирано одрава путну мреу на магистралним и регионалним путевима у Шумадији и Поморављу у дужини преко 760 км.
  Летње одржаваwе је организовано тако да постоје четири стална пункта:
  -Крагујевац
  -Свилајнац
  -Деспотовац
  -Ћуприја
  са 9 сталних екипа које су опремљене са свим потребним машинама; ваљцима, компресорима, теретним и доставним возилима и другим ситним приружним машинама неопходним за рад.
  Зимско одржавање је организовано на 9 пунктова а екипе су опремњене најсавременијим средствима и опремом за ефикасно одрљавање путева у зимским условима.
 • ”Изградња”  је централна радна јединица у оквиру које се реализује највећи део радова које предузеће изводи-изградња и реконструкција саобраћајних објеката.
 • ”Механизација и ремонт”  и организована је тако да у сваком тренутку може да опслужи производне радне јединице неопходним средствима за рад. Непрекидним улагањем у набавку механизације Предузеће је створило завидан парк специјалних возила и специјализованих машина, као и постројења за припрему асфалне масе и прераду камена за потребе ове делатности, тако да данас располаже са 2 асфалтне базе капацитета 160т/сат, 2 дробилична постројења капацитета 380м3 и једном бетонском базом капацитета 30м3, 7 грејдера, 13 утоваривача, 28 ваљака, 11 ровокопача, 5 финишера и преко сто осталих путарских машина, као и 55 камиона разних тонажа.
 • ”Производња и експлоатација камена”  на каменоломима у Корману и Влакчи производи све врсте камених агрегата неопходних за уградњу у објекте које предузеће гради.

Сектори

Сектори економике, КОП-а (кадровски, општи и правни послови) и Технички сектор са висококвалитетним кадровима, обављају послове из своје надлежности за остале радне јединице користећи рачунаре последње генерације као и савремене софтвере за потпуно аутоматску обраду података.

Login

Lost your password?