• pzpkragujevac@sbb.rs
  • Крагујевац , Танаска Рајића бр. 16

Организација

Организациону шему предузећа чине четири радне јединице и три сектора:

  • РЈ Одржавање-континуирано одржава путну мрежу на магистралним и регионалним путевима у дужини преко 750км.
  • РЈ Механизација и ремонт –организована је тако да опслужује остале радне јединице механизацијом и транспортним средствима и врши сервисирање и поправку истих.

Сектори економике, KОП-а и Технички сектор опремљени су рачунарима последње генерације као и
савременим софтверима и обављају послове из своје надлежности за остале радне јединице.

Login

Lost your password?