• pzpkragujevac@sbb.rs
  • Крагујевац , Танаска Рајића бр. 16

РЈ Експлоатација и производња камена

Мобилна дробилица

Предузеће за путеве ,,Крагујевац,, доо обавља експлоатацију и производњу камена на своја два локалитета и то :

Површински коп ,,Вучјак,, у селу Влакча

Површински коп ,,Самар,, у селу Корман

РЈ Експлоатација и производња камена располаже стручним кадровима који поседују уверења о стручној оспособљености за обављање одређених стручних послова при експлоатацији и производњи камена у свим технолошким процесима(бушење,минирање,транспорт,дробљење)

На површинским коповима се производња камених фракција обавља са стабилним дробиличним постојењем METSO MINERALS LT 1213S капацитета 140 м3/сат.

ПЗП Крагујевац је у процесу израде и прикупљања неопходне пројектне документације за добијање одобрења за експлоатацију мермера на новом локалитету ,,Комарице,, у Горњим Комарицама.

На овом локалитету се планира производња камених фракција за производњу асфалта.

Login

Lost your password?