Контакт телефон 034 335 960
Танаска Рајића бр.16Крагујевац

РЈ Одржавање

ПЗП „Kрагујевац“ одржава путеве на територији Шумадије и Поморавља у дужини од 153 км магистралних и 602 км регионалних путева што укупно чини 755 км.
Одржавање је организовано тако да постоје четири стална пункта:
-Kрагујевац
-Свилајнац
-Деспотовац
-Ћуприја

Стално је ангажовано осам екипа у којима се налазе око 10 радника као и све потребне машине:
ваљци, компресори, теретна и доставна возила и друге ситне приручне машине неопходне за рад.

Мапа одржавања путева по приоритетима